Göz Rahatsızlıkları- Self Healing

Glokom (Göz Tansiyonu)

 Yaşamda görmüş geçirmiş yaşı ilerlemiş kişilerde görülür genellikle. Bilinç altı, bana gelecek ve ilerisi hakkında korkutan mesajlar verir çünkü yaşım ilerledi ve zaten göreceğimi gördüm, bundan sonra göreceklerim beni korkutuyor mesajı vardır.

Peki genç jenerasyonda her geçen gün daha sık görülmeye başlanan bu glokom ne gibi bir mesaj vermeye çalışıyor olabilir? Burada büyüteç görevini üstlenmiştir. Danışan yaşadıklarını paylaştığı zaman, neye niçin bir an önce ulaşmak istediğini o zaman anlayabiliriz. Hayatında büyüteç görevi gören gözün, hızlı bir şekilde hemen ulaşmak istediği bir hedef ya ada bir kişi olabileceğini bize işaret eder. Başarıya ulaşmak istiyorum ama ya başaramazsam kaygısı bu büyüteç etkisi eşliğinde danışanda eski yasadığı karanlık dönemleri, başarısızlıkları ve korkuları tetikler. Bu noktada ilk tetik noktasını bulmak ve o konu hakkında konuşmak eski zamanın içerisinde yeni keşiflere çıkmak, şimdinin korkularını temizleyecektir.

 

Miyop (Uzağı Görememek)

 Kişinin içerisinde bulunduğu yaşam şartları ona gelecek konusunda güven vermemektedir. Yakın görüş normal düzeyde olması, anda olan bitene hakim olmaktan gelir, ama ilerisi konusunda endişe vardır. Gelecekte olabilecek olasılıklar karşısında duyulan endişe ve güvensizlik, olası tehlikelere, saldırılara karşı kişiyi korumaya alır ve görüşte bulanıklaşma verir. Beyin muhteşem bir orkestradır, hayatta kalıp yaşamınıza devam edebilmeniz için ihtiyacınız olan çözümleri kendince size sağlayacaktır.

Öğrencilik yıllarında aşırı sınav baskısı ve gelecek kaygısının çevresel faktörler aracılığı ile tetiklenmesi ile gelece dair bakış açısı netliğini kaybeder. Kaygı ve önündeki olasılıkların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği korkusu kişinin bakış açısını güvene alma arzusu ile sisli bir hale dönüşebilir.

Kimi danışanların ani miyop hikayelerinde, görmeyi çok arzu ettiği bir kişinin aniden vefatı ya da kendisinden ayrılması, başka bir şehire taşınması gibi ayrılık çatışmaları görülmektedir. Yaşanan hayal kırıklıkları bazen miyopun altında yatan gizli hikayelerden biridir.

 

Presbiyopi (Yakını Görememek)

Presbiyopi denilen vaka, yaşa bağlı yakın görme sorunu, genellikle hipermetrop denilen göz bozukluğu ile karıştırılır. Oysa hipermetrop denilen göz bozukluğu aynen miyop ve astigmat gibi bir tür göz bozukluğudur ve doğuştan gelir.

Presbiyopi de şimdi zaman için duyulan kaygı ve duyulan bir korku vardır. Yakınında olan bitenden duyduğu korku yüzünden görmekten sakınma başlar. Kimileri yaşlanma ile birlikte aynadaki yansımasına bakmak istemez. Kendi yüzü ve gerçekler ile bağlantı kurmaktan çekinen kişi görüşünü bulandırabilir. Odak noktasının şimdi ve yakınındaki olmasından duyulan bir endişe vardır.

Kişinin yaşadığı yorucu ve zor bir yaşamda erken oluşan çizgiler, ölüm korkusu, çocukları hakkında duyulan endişe, çevresinin kişiye karşı bakış açısı ve endişesi Presbiyopiyi ortaya çıkartabilir.

Gülden Güneren

Self Healing Uygulayıcısı

Resim: Pintrest (Yosi Kotler)